Lakásotthonok, gyermekotthonok

Ellátási helyek:
1./Pécsi Szakmai Egység: Szakmai egység vezető (gyermekotthon vezető): Baka László
 • Lakásotthon Pécs-Hird, Szathmáry u. 15.
 • Lakásotthon Szentlőrinc, Munkácsy u. 48.
 • Lakásotthon Szentlőrinc, József A. u. 11.
 • Utógondozó Otthon Pécs, Bocskai u. 7.
  2./Különleges Profilú Szakmai Egység: Szakmai egység vezető (gyermekotthon vezető): Gardánfalvi László
 • Különleges Lakásotthon Pécsvárad November 29. u. 17.
 • Különleges Lakásotthon Pécsvárad Kossuth L. u. 6.
 • Különleges Gyermekotthon Mohács, Perényi u. 13.
  3./Komlói Szakmai Egység: Szakmai egység vezető (gyermekotthon vezető): Kisárki Judit
 • Lakásotthon Komló, Majális tér 3. (3 éven aluli gyermekek és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló édesanyjuk számára)
 • Lakásotthon Komló, Kodály Z. u. 16.(3 éven aluli gyermekek és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló édesanyjuk számára)
 • Lakásotthon Komló, Munkácsy u. 88.(3 éven aluli gyermekek és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló édesanyjuk számára is nyújt ellátást)
 • Lakásotthon Komló, Damjanich u. 23.
  4./Szigetvári Szakmai Egység: Szakmai egység vezető (gyermekotthon vezető): Verbai Csaba
 • Lakásotthon Szigetvár, Miklós u. 1.
 • Lakásotthon Szigetvár, Batthyány u. 11.
 • Lakásotthon Szigetvár, Gábor Á. u. 16.
  5./Pécsi Gyermekotthon Szakmai Egység 7621 Pécs, Megye u. 24. Szakmai egység vezető (gyermekotthon mb. vezető): Somogyi Béláné
 • 1-es csoport (lakóegység)
 • 2-es csoport (lakóegység)
 • 3-as csoport (lakóegység)
 • Különleges szükségletű, 0-3 év közötti csecsemőket és kisgyermekeket ellátó gyermekotthoni csoport/lakóegység
  6./Gyermekotthon: Gyermekotthon vezető: Pappné Baán Gyöngyi
 • Speciális Gyermekotthon Szigetvár, Szent István ltp. 7/2.
   

A lakásotthonok és a gyermekotthonok elsődleges jellemzője: a családias jelleg, ami azt jelenti, hogy a családmodell mintájára alakítjuk a lakásotthon szervezetét, működési rendjét, hétköznapjait és hétvégéjét. A lakásotthonok családi házakban működnek, amikhez udvar és kert is tartozik. Neveltjeink gyakorolhatják a szomszédi kapcsolatot, másságukkal beilleszkedhetnek egy közösség életébe, barátságokat köthetnek. Feladatunk az önálló életre való felkészítés, hogy gyermekeink családjukba visszakerülve vagy kikerülve a gondozásunk alól megállják helyüket. A „családias jelleg” egyfajta arany középutat jelent a személytelen intézeti elhelyezés és a szoros, vérségi kapcsolaton alapuló családi forma között. Az alacsony gyermeklétszám, az épületek adottságai megfelelő szakember gárdával biztosíthatják a biztonságot, menedéket nyújtó légkört, a személyre szabott törődést oly módon, hogy a gyermek érezze a feltétel nélküli elfogadás mellett a meghittség élményét.

 

A lakásotthoni elhelyezés célja: a jogszabályban lefektetettekkel összhangban, hogy a gyermek testileg, értelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjék. Személyisége a lehető legteljesebb módon kibontakozzon. Képessé váljon a vér szerinti családjába visszailleszkedni, valamint az önálló életvitelre és a társadalmi beilleszkedésre. Ezen túl, legfontosabb célunk kell, hogy legyen az, ami az emberi létezésnek, az emberi cselekedeteknek is a célja: a boldogság elérése, megtanulása. Az itt élő gyermekek tanult tehetetlenségét kell felszámolnunk, hozzá kell segítenünk a nevelés során, a boldogság átéléséhez, a mindennapi élet öröméhez.

 

Speciális ellátást igénylő gyermekek nevelése a (normál) lakásotthonokban: a speciális szükségletű gyermekek részére alapvetően a speciális gyermekotthonok biztosítanak szükségleteiknek megfelelő ellátást. Férőhely hiányában az ún. normál profilú lakásotthonok feladata gondozás- nevelésük

A lakásotthonokba kerülő gyermekek egyre nagyobb hányada serdülőkorú átlagosan 15-16 évesek. Többségük magatartászavaros, vagyis viselkedésük az életkoruknak megfelelő szociális elvárástól nagymértékben eltér, messze meghaladja a serdülőkori lázadás vagy gyermek-csínytevés mértékét. A magatartászavaros gyermekek speciális ellátást igényelnek, melynek feltételei elsősorban speciális gyermekotthonban valósíthatók meg. Jelenleg a pszichés problémás, és pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek elhelyezésére van korlátozott lehetőség, elkerülhetetlen, hogy speciális szükségletű gyermek gondozási helye lakásotthon legyen.

 

A különleges szükségletű gyermekek nevelése:A tanulási akadályozottság elsősorban az értelmi fejlődés eltéréseiben mutatkozik meg, de a személyiség egészét befolyásolja. Különféle súlyosságú állapotait előidézhetik az idegrendszer károsodásai, vagy a fejlődést erősen gátló környezeti hatások. Egyik legjellemzőbb tünete a gyermek fejlődésének lelassulása. A szakellátás eredményességének egyik mutatója az, hogy az onnan kikerülő fiatalok milyen módon és mennyire képesek teljes értékű, felelős életet élni, milyen mértékben igazolja vissza sikerességük vagy sikertelenségük a gyermekvédelmi gondoskodás hatékonyságát, eredményességét. Az utógondozás egy korábban megtervezett nevelési-gondozási feladat utolsó állomása lehet, amelyben a családhoz hasonlóan „elengedik a fiatal kezét” és megmérődik a korábbi évek munkája.

 

A lakásotthonokban elhelyezett utógondozottak: esetükben a lakásotthon Házirendjének utógondozottakra vonatkozó kiegészítéssel kell rendelkeznie, az utógondozás a Lakásotthoni nevelőcsoport és kijelölt utógondozó szoros együttműködésével történik. Az utógondozói ellátásban részesülő teljes körű ellátásban részesül a lakásotthonban. Térítési díjat fizet. Az utógondozó otthonban élők mindennapi életritmusát, a fiatalok együttélését, az elvárt viselkedést a házirend szabályozza. Az otthonba történő befogadást követően a fiatal a szabályzatot elolvassa, aláírásával igazolja annak tudomásul vételét.