Otthont nyújtó ellátás

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ gyermekotthonai és lakásotthonai egy szervezeti egységet alkotnak. A szervezeti egység keretein belül a szükségleteknek megfelelően egy kétcsoportos különleges gyermekotthonban, egy kétcsoportos speciális gyermekotthonban, két különleges lakásotthonban, három, 3 éven aluli gyermekek és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló édesanyjuk számára ellátást biztosító, és hét, alapvetően normál szükségletű gyermekek elhelyezésére szolgáló, de különleges szükségletű gyermekek integrált elhelyezésére is engedéllyel rendelkező lakásotthonban biztosítjuk a nevelésbe kerülő gyermekek teljes körű ellátását. Az egységben folyó szakmai munkát a szervezeti egység vezető irányítja, koordinálja, aki egyben a nevelőszülői hálózat, mint szintén otthont nyújtó ellátási forma vezetője is.

A szervezeti egység vezetője Sinkó Szilárd

Alapfeladatunk: A gyermek- és lakásotthonok befogadják a gyámhivatal által ideiglenes hatállyal elhelyezetteket és nevelésbe vett gyermekeket, illetve azokat a fiatal felnőtteket, akiknek utógondozói ellátását – a működtető hozzájárulásával – a gyámhivatal elrendelte. Biztosítjuk számukra az otthont nyújtó ellátást.

Szakmai személyi feltételek: A szervezeti egység keretein belül működő otthonok földrajzi elhelyezkedésük illetve feladat ellátási profil alapján szakmai egységeket – gyermekotthonokat alkotnak. A szakmai egységben folyó munkát a szakmai egység vezetője  koordinálja. A munkát szakmai egységek szintjén e gyermekvédelmi ügyintéző, egy pszichológus és egy fejlesztő pedagógus segíti. A lakásotthonokban, illetve a gyermekotthonok csoportjaiban nevelők, gyermekvédelmi asszisztensek és gyermekfelügyelők végzik a gyermekek körében folyó közvetlen nevelési, illetve gondozási feladatokat.