Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 6.

  1. A projekt adatai:
Projektazonosító TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0133
Projekt címe Kisgyermek gondozó, nevelő támogatott foglalkoztatása a Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. sz. alatti lakásotthonban.
Projekt időtartama 2014 10. 30. – 2015. 10. 30.
Kedvezményezett Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
Közreműködő szervezet EMMI Közreműködő Feladatokat Ellátó FőosztályokTitkársága 1134 Budapest, Váci út 45 C épület
Igényelt támogatás összege 3 456 136 Ft
Támogatás mértéke 100%
Projekt tervezett befejezése 2015.10.30
 
  1. Projekt Tartalmának bemutatása:

A Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. szám alatti Különleges Lakásotthon értelmileg akadályozott gyermekek ellátását biztosítja működési engedélye szerint tíz férőhelyen, de a gyermekek állapotából és szükségleteiből fakadóan, a törvényi előírások szerint ténylegesen csak nyolc betölthető hellyel, mivel az értelmileg akadályozott gyermekek csoportjában csak nyolc fő helyezhető el. A fogadott gyermekek nemét tekintve az otthon koedukált és a gyermekek életkora is tág határok között mozog. (tizenkettőtől tizenhét éves korig). Az otthonban folyó szakmai munkát a Lakásotthon vezető irányítja, négy fő gyermekfelügyelő munkáját koordinálva. A szakmai létszám ezzel éppen megfelel a törvényi előírásoknak. A valós életben azonban ez a létszám nem elegendő a szabadságok kiadásához és az esetlegesen jelentkező táppénzes állományok helyettesítéseinek megoldásához. A szakmai munka mindezek mellett is speciális időkereteket és odafigyelést igényel a gyermekek szükségletei miatt. Folyamatos fokozott figyelem és odafigyelés, és a normál szükségletű gyermekekhez képest több és intenzívebb gondozási feladattal járó tevékenység  hárul a gyermekfelügyelőkre (mosdatás, öltöztetés, etetés stb…). Az intenzív igénybevétel következtében a hosszú ideje nagyrészt állandó összetételű dolgozói team kifáradásának jelei mutatkoztak. Mindenképpen szükséges volt és nagy segítséget jelent, a törvényi előírások feletti egy fő szakirányú végzettséggel rendelkező gyermekfelügyelő alkalmazása, amire a pályázat keretében lehetőség nyílt. Ezzel mind a gyermekek körében végzett szakmai tevékenység minősége javult, mind a dolgozók kifáradásának mérséklésére, illetve megakadályozására is nagyobb lehetőségek nyílnak. A projekt fő tevékenysége: a megfelelő végzettséggel rendelkező, gyermekfelügyelő napi feladatvégzésbe való bevonása. A tevékenységhez szükséges kompetenciák megszerzésének elősegítése, az új kolléga számára kijelölt mentor szakmai irányítása és segítségnyújtása által. A bevonandó munkatárs korai kiégésének szupervíziós megsegítéssel való prevenciója. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Lakásotthoni és Gyermekotthoni szervezeti egységének keretei között működő lakásotthonok szervezeti rendszerének törvényi előírásoknak való megfeleltetése keretében, a maximálisan négy lakásotthon alkotta szakmai egységek kialakításának tervezett folyamatát segítette a projekt, az átállási időszakban jelentkező munkaerő, és munkaszervezési problémák kezelésére is megoldást nyújtott. A célok eléréséhez a projekt összesen tizenöt hónapos időszaka mindenképpen szükséges, a bevont kolléga továbbfoglalkoztatása intézményi érdek.

kossuth