Pécs, Szikla utca 5.

  1. A projekt adatai:
Projektazonosító TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0005
Projekt címe Gyermekfelügyelő 12 hónapos támogatott foglalkoztatása a Pécs, Szikla u. 5. sz. alatti lakásotthonban
Projekt időtartama 2014 10. 30. – 2015. 10. 29.
Kedvezményezett Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
Közreműködő szervezet EMMI Közreműködő Feladatokat Ellátó FőosztályokTitkársága 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Igényelt támogatás összege 3 330 912 Ft
Támogatás mértéke 100%
Projekt tervezett befejezése 2015. 10. 29.
 
  1. Projekt Tartalmának bemutatása:

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Lakásotthoni és Gyermekotthoni szervezeti egységéhez tartozó Pécs, Szikla u. 5. szám alatti Befogadó otthon tizenkét férőhelyen fogadja az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekeket. Az otthonban a vezető mellett egy pedagógus és öt gyermekfelügyelő munkatárs tevékenykedik. Az otthon sajátos feladatokat lát el. A végleges elhelyezésről szóló döntésig biztosítja a befogadott gyermekek nevelését nemtől, életkortól és szükséglettől függetlenül. A rendszeren belül az egyik legmegterhelőbb feladat ellátási hely, ahol sohasem tudni “ki kerül be holnap”. Az érkező gyermekek iskoláztatása, számukra programok, fejlesztő foglalkoztatások szervezése nagy kihívást jelent a kiemelt szakdolgozói létszám mellett is. Az elhelyezési tervek készítéséhez szükséges vizsgálatokon való részvétel, az oktatási, egészségügyi, rendőrségi stb, ügyintézés felemészti a dolgozók energiáit. A hatékony szakmai munkavégzést nehezítik a szabadságok kiadásának, a táppénz alatti helyettesítéseknek a megoldásával járó gondok. Az sem meglepő, hogy a folyamatos bizonytalanság, mind a dolgozókat érintően, (abban a tekintetben, hogy a beérkező gyermek problémáival sokszor csak a befogadásakor szembesülnek), mind a gyermekeket tekintve, akik esetében csak később születik meg az elhelyezési döntés, fokozott terheket ró a dolgozókra. Nem meglepő. hogy az Intézményhez tartozó lakásotthonok közül itt a legnagyobb a fluktuáció a dolgozók körében. A helyzet javítása érdekében nagy szükség volt, akár a gyermekfelügyelői létszám emelésére legalább egy fővel. Ezzel lehetőség nyílt, mind a gyermekek körében történő hatékonyabb fejlesztő/szinten tartó tevékenységre, mind a dolgozók szupervíziós megtámogatására. Több lehetőség nyílt programok szervezésére, azokon való részvételre a gyermekeket illetően, illetve a dolgozók továbbképzéseken való részvételére is. A már évek óta fokozottan terhelt dolgozói team méltán tart igényt pihenésre, ami jelenti a szabadságok megfelelő ütemben történő kiadását, illetve a szakmai megújulást továbbképzés, vagy csapatépítő tréning formájában. Többek közt ennek lehetőségét is megteremtette egy újabb fő gyermekfelügyelő alkalmazása a pályázat keretében. A pályázat céljai: az alap létszámon túli egy fő gyermekfelügyelő alkalmazásával a dolgozói team terhelésének csökkentése. Az új munkaszervezésből adódó szabad kapacitások kihasználásával új nevelési és fejlesztési módszerek megismerése és alkalmazása. A gyakran jelentkező szakdolgozói létszámproblémák könnyebb kezelhetősége. A hátrányos környezetből érkező, a nevelésbe vett gyermekek többségével azonos identifikációjú új kolléga az elfogadás attitűdjét fejlessze a dolgozók, és a gyermekek között egyaránt. A saját környezete felé fontos információkat vigyen az új kolléga, a gyermekvédelmi szakellátás tevékenységéről.  A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Lakásotthoni és Gyermekotthoni szervezeti egységének keretei között működő lakásotthonok szervezeti rendszerének törvényi előírásoknak való megfeleltetése keretében, a maximálisan négy lakásotthon alkotta szakmai egységek kialakításának folyamatát segített a projekt, az átállási időszakban jelentkező munkaerő, és munkaszervezési problémák kezelésében is. A célok eléréséhez a projekt összesen tizenöt hónapos időszaka mindenképpen.

szikla