Komló, Munkácsy utca 88.

  1. A projekt adatai:
Projektazonosító TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0003
Projekt címe Gyermekfelügyelő 12 hónapos támogatott foglalkoztatása a Komló, Munkácsy M. u. 88. szám alatti lakásotthonban
Projekt időtartama 2014 10. 30. – 2015. 10. 29.
Kedvezményezett Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
Közreműködő szervezet EMMI Közreműködő Feladatokat Ellátó FőosztályokTitkársága 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Igényelt támogatás összege 3 365 580 Ft
Támogatás mértéke 100%
Projekt tervezett befejezése 2015. 10. 29.
 
  1. Projekt Tartalmának bemutatása:

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Lakásotthoni és Gyermekotthoni szervezeti egységéhez tartozó Komló, Munkácsy M. u. 88. szám alatti lakásotthon, nevelésbe vett leánygyermekek elhelyezését biztosítja tizenkét férőhelyen. A nevelésbe vett gyermekek elhelyezésén túl, a lakásotthon ideiglenes hatályú elhelyezést is biztosít, a Befogadó otthon telítettsége esetén, illetve egyéb szakmailag alátámasztott, indokolt esetekben (veszélyeztető környezetből való kiemelés szükségessége, testvérek együttes elhelyezésének igénye stb…). Az elhelyezett gyermekek összetétele nemek tekintetében homogén. Változatosságot mutat viszont életkorban (tizenkettőtől tizenhét éves korig), és szükségleteik szerint is. Az otthonban a normál szükségletű gyermekek mellett integráltan, különleges szükségletű, tanulásban akadályozott gyermekek nevelése is folyik. Az ellátásban részesülők gondozását, nevelését, az otthon vezetője mellet négy teljes és egy fél státuszban foglalkoztatott gyermekfelügyelő látja el. Az életkori, és szükségletbeli eltérésekből fakadóan az otthonban folyó szakmai munka minőségét emelte, hogy a projekt keretében lehetőség nyílt a munkarendben párhuzamos műszakellátásra. Indokolta ezt az ideiglenes elhelyezés biztosításával járó többletfeladatok jelentkezése, valamint a különleges szükségletű gyermekek fejlesztéséhez szükséges nagyobb szakmai kapacitások igénye is. A hatékony fejlesztéshez mindenképpen szükséges a párhuzamos műszakok biztosítása. A dolgozók szabadságolása, illetve az esetleges táppénzes állományok alatti helyettesítés is csak nagyon nehezen oldható meg a törvényi előírások szerinti dolgozói létszámmal. A megfelelő, hatékony szakmai munka végzését nagyban segítette a törvényi előírás feletti létszám biztosítása, még egy fő gyermek felügyelő alkalmazása. Ezzel megoldhatóvá vált a gyermekek szükségletei és jellemzői szerinti csoportbontás, programszervezés, nyaraltatás. Lehetőség nyílt a lakásotthonon belül is a személyre szabott, egyéni fejlesztési tervek kiegészítésére, bővítésére, és az ezeknek megfelelő megvalósítására. A pályázat céljai: az alap létszámon túli egy fő gyermekfelügyelő alkalmazásával a dolgozói team terhelésének csökkentése. Az új munkaszervezésből adódó szabad kapacitások kihasználásával új nevelési és fejlesztési módszerek megismerése és alkalmazása. A gyakran jelentkező szakdolgozói létszámproblémák könnyebb kezelhetősége. A hátrányos környezetből érkező, a nevelésbe vett gyermekek többségével azonos identifikációjú új kolléga az elfogadás attitűdjét fejlessze a dolgozók, és a gyermekek között egyaránt. A saját környezete felé fontos információkat vigyen az új kolléga, a gyermekvédelmi szakellátás tevékenységéről. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Lakásotthoni és Gyermekotthoni szervezeti egységének keretei között működő lakásotthonok szervezeti rendszerének törvényi előírásoknak való megfeleltetése keretében, a maximálisan négy lakásotthon alkotta szakmai egységek kialakításának tervezett folyamatát is segítette a projekt, az átállási időszakban jelentkező munkaerő, és munkaszervezési problémákra megoldási lehetőséget nyújtva. A célok eléréséhez a projekt összesen tizenöt hónapos időszaka mindenképpen szükséges, a bevont kolléga továbbfoglalkoztatása intézményi érdek.

munkacsy