Komló, Kodály Zoltán utca 16.

  1. Projekt Adatai:
Projektazonosító TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0134
Projekt címe Kisgyermek gondozó, nevelő támogatott foglalkoztatásaa Komló Kodály Z. u. 16.sz. alatti lakásotthonban.
Projekt időtartama 2014 10. 30. – 2015. 10. 30.
Kedvezményezett Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
Közreműködő szervezet EMMI Közreműködő Feladatokat Ellátó FőosztályokTitkársága 1134 Budapest, Váci út 45 C épület
Igényelt támogatás összege 3 183 304 Ft
Támogatás mértéke 100%
Projekt tervezett befejezése 2015.10.30
 
  1. Projekt Tartalmának bemutatása:

A Komló, Kodály Z. u. 16. szám alatti Lakásotthon a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Lakásotthoni és Gyermekotthoni szervezeti egységének keretei között működik. Nevelésbe vett anyák és három év alatti gyermekeik együttes elhelyezését biztosítja tizenkét férőhelyen. Az ellátásban részesülők gondozását, nevelését az otthon vezetője mellet négy teljes és egy fél státuszban foglalkoztatott gyermekfelügyelő látja el. Az anyák és gyermekeik ellátása olyan összetett és sajátos szakmai feladatellátást igényelő tevékenység, melyhez ez a szakmai létszám gyakran elégtelennek bizonyul, és csak a működőképesség fenntartását képes biztosítani. Ezzel a szakmai létszámmal a szabadságok kiadása, az esetleges táppénzes állományba kerülő kollégák helyettesítése jelentős számú túlóra keletkezése nélkül csak dolgozók átirányításával oldható meg, ami az állandóságot adó környezet biztosítását gátolja, és ezzel súlyos szakmai hiányosságokat generál. Az optimális, előremutató koncepciókkal dolgozó folyamatok legalább még egy gyermekfelügyelő alkalmazását feltételezték, mivel a lakásotthonban a gondozási nevelési feladatok folyamatos, huszonnégy órás intenzív feladatvégzést igényelnek. Az “anyukák” képességfejlesztését, iskolai tanulmányaik koordinálását, önálló életvitelre való felkészítésüket párhuzamosan kell végezni a gyermekeik állandó odafigyelést igénylő gondozásával. Az otthon a szükséges és ideális feltételeket csak párhuzamos munkarend alkalmazásával tudja biztosítani, mivel az iskolákkal, egészségügyi intézményekkel és egyéb intézményekkel, szolgáltatókkal való kapcsolattartás, ügyintézés, a gyermekek napi szintű kísérete mellett az otthonban is állandó dolgozói jelenlét szükséges. Mindezeken túl szakmailag indokolt és kívánatos az anyák és gyermekeik számára szabadidős, sport és kulturális programokon való részvétel, nyaralás szervezése, megvalósítása is. Az elhelyezett anyák számára ugyanakkor egy a hozzájuk hasonlóan hátrányos környezetből érkező, hasonló identitással rendelkező munkatárs egyfajta “karrier”, illetve “kitörési” mintát is mutat.  A projekt fő tevékenysége: a megfelelő végzettséggel rendelkező, a lakásotthonban elhelyezett gyermekekkel azonos nemzetiségi identitású gyermekfelügyelő napi feladatvégzésbe való bevonása. A tevékenységhez szükséges kompetenciák megszerzésének elősegítése, az új kolléga számára kijelölt mentor szakmai irányítása és segítségnyújtása által. A bevonandó munkatárs korai kiégésének szupervíziós megsegítéssel való prevenciója. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Lakásotthoni és Gyermekotthoni szervezeti egységének keretei között működő lakásotthonok szervezeti rendszerének törvényi előírásoknak való megfeleltetése keretében, a maximálisan négy lakásotthon alkotta szakmai egységek kialakításának folyamatát segítette a projekt, az átállási időszakban jelentkező munkaerő, és munkaszervezési problémák kezelésében. A célok eléréséhez a projekt összesen tizenöt hónapos időszaka mindenképpen szükséges, a bevont kolléga továbbfoglalkoztatása intézményi érdek.

kodaly