Hird, Szathmáry u. 15.

  1. A projekt adatai:
Projektazonosító TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0002
Projekt címe Gyermekfelügyelő 12 hónapos támogatott foglalkoztatása a Hird, Szathmáry u. 15. sz. alatti lakásotthonban
Projekt időtartama 2014 10. 30. – 2015. 10. 29.
Kedvezményezett Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
Közreműködő szervezet EMMI Közreműködő Feladatokat Ellátó FőosztályokTitkársága 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Igényelt támogatás összege 3 365 580 Ft
Támogatás mértéke 100%
Projekt tervezett befejezése 2015. 10. 29.
  1. Projekt Tartalmának bemutatása:

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Lakásotthoni és Gyermekotthoni szervezeti egységéhez tartozó Hird, Szathmáry u. 15. szám alatti lakásotthon, azonos nemű, fiúgyermekek elhelyezését biztosítja tizenkét férőhelyen. Az elhelyezett gyermekek összetétele nemek tekintetében homogén ugyan, változatosságot mutat viszont életkorban, és szükségleteik szerint is. Az otthonban a normál szükségletű gyermekek mellett integráltan, különleges szükségletű, tanulásban akadályozott gyermekek nevelése is folyik. Az ellátásban részesülők gondozását, nevelését, az otthon vezetője mellet négy teljes és egy fél státuszban foglalkoztatott gyermekfelügyelő látja el. Nagy gondot jelent, hogy az otthonban elhelyezett gyermekek nagy része tizenhat év feletti nem tanköteles kiskorú, aki tanulói jogviszonnyal nem rendelkezik és semmilyen oktatási intézmény nem “kívánja” fogadni. Az életkori, szükségletbeli eltérésekből , valamint az iskoláztatási problémákból fakadóan az otthonban folyó szakmai munka minőségét emeli, hogy lehetőség nyílik a pályázatnak köszönhetően a munkarendben párhuzamos műszakellátásra. Indokolják ezt az iskolába nem járó gyermekek szinten tartásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos, valamint a különleges szükségletű gyermekek fejlesztéséhez szükséges nagyobb szakmai kapacitási igények is. A hatékony fejlesztéshez mindenképpen szükséges a párhuzamos műszakok biztosítása. A dolgozók szabadságolása, illetve az esetleges táppénzes állományok alatti helyettesítés is csak nagyon nehezen oldható meg a törvényi előírás szerintii dolgozói létszámmal. A megfelelő, hatékony szakmai munka végzését nagyban segítheti a törvényi előírás feletti létszám biztosítása, még egy fő gyermek felügyelő alkalmazása. Ennek köszönhetően megoldható a gyermekek szükségletei és jellemzői szerinti csoportbontás, programszervezés, nyaraltatás. Lehetőség nyílik a lakásotthonon belül is a személyre szabott, egyéni fejlesztési tervek kiegészítésére, bővítésére, és az ezeknek megfelelő megvalósítására. Biztosíthatóvá válik az otthonban elhelyezett utógondozói ellátottak önálló életre való felkészítésének hatékonyabbá tétele, a “várakozási idejük” lerövidítése. A projekt fő tevékenysége: a megfelelő végzettséggel rendelkező, a lakásotthonban elhelyezett gyermekekkel azonos nemzetiségi identitású gyermekfelügyelő napi feladatvégzésbe való bevonása. Számára a tevékenységhez szükséges kompetenciák megszerzésének elősegítése, az új kolléga mellé kijelölt mentor szakmai irányítása és segítségnyújtása által. A bevonandó munkatárs korai kiégésének szupervíziós megsegítéssel való prevencióját is biztosítja a pályázat. a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Lakásotthoni és Gyermekotthoni szervezeti egységének keretei között működő lakásotthonok szervezeti rendszerének törvényi előírásoknak való megfeleltetése keretében, a maximálisan négy lakásotthon alkotta szakmai egységek kialakításának folyamatát segítette a projekt, az átállási időszakban jelentkező munkaerő, és munkaszervezési problémák kezelésében. A célok eléréséhez a projekt összesen tizenöt hónapos időszaka mindenképpen szükséges, a bevont kolléga továbbfoglalkoztatása intézményi érdek.

hird-plakat