Nevelőszülővé válás

Kedves Leendő Nevelőszülők!  

A nevelőszülővé válás nem egyetlen döntés eredménye, hanem hosszabb – jogi, lélektani – felkészülés előzi meg. Ennek során természetesen számíthatnak a gyermekvédelmi szakemberek ismereteire, tapasztalataira és segítségére.

A nevelőszülőknek világos és körülhatárolt feladatuk van. Talán a legfontosabb tudnivaló ezzel kapcsolatban az, hogy nem a vérszerinti szülők a vérszerinti család „másolása” a dolguk, hanem családi minták nyújtása, és ezzel egyidejűleg a vérszerinti családdal való kiegyensúlyozott kapcsolattartás. Elsődleges feladatuk, hogy tartsák szem előtt a gyermek valóságos érdekeit, s ami talán még ennél is nehezebb, formálják át úgy saját motivációikat, érzelmeiket, hogy vállalásuknak eredményesen eleget tudjanak tenni.

Az alábbiakban összefoglaljuk a nevelőszülők jogi értelemben is körülhatárolt feladatait, valamint tájékoztatást adunk a nevelőszülővé válás menetéről. Reméljük, hogy ezzel segíthetünk Önöknek abban, hogy helyes döntést hozzanak és későbbi munkájuk sikeres legyen.

A nevelőszülővé válás alapvető feltételei:
 • Cselekvőképes, felnőtt korú, önjogú, büntetlen előéletű személy, illetőleg házastársak, élettársak
 • Magyarországi, bejegyzett lakóhely
 • Megfelelő, rendezett családi háttér (lehet egyszemélyes háztartás is)
 • Elsősorban rendszeres munkajellegű bér biztosítottsága, illetőleg a háztartás tagjaira nézve legalább havi 28.500.-Ft egy főre jutó jövedelem rendszerességének, garanciáinak megléte
 • Gyermekek nevelésére alkalmas, rendezett otthoni környezet (példaként jól fűthető, világos, egészséges lakó ingatlan, személyenként legalább 6 nm lakótér, levegőztetésre alkalmas udvar vagy erkély stb.)
 • Nevelőszülő és leendő gyermek között legfeljebb 45 évi korkülönbség biztosíthatósága
 • A lakóingatlan használata vagy tulajdonjoga vonatkozásában érintett további személy(ek) írásos beleegyező nyilatkozata a nevelőszülői tevékenység folytatásához
 • Írásbeli megkeresés a nevelőszülői hálózatot működtető felé a nevelőszülővé válás szándékáról
 • Pszichológiai alkalmassági vizsgálaton való részvétel
 • Környezettanulmány elvégzésének biztosítása
 • Családlátogatás elősegítése a döntés előkészítő tréning és a képzés keretében
 • Részvétel a 28 órás döntés előkészítő tréningen
 • A 32 nevelőszülői képzés teljesítése
Kizáró okok:
 • Korlátozott cselekvőképesség
 • Büntetett előélet
 • Gyermekvédelmi szakellátásba kerül saját kiskorú
 • A fentiekhez képest túl magas életkor
 • Negatív értékű pszichológiai vizsgálat
 • Negatív értékű környezettanulmány
 • Együttműködés hárítása, megtagadása
A nevelőszülővé válás menete:
 • A leendő nevelőszülőnek írásban, önéletrajzát is mellékelve kell jelentkeznie a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Központ postacímén
 • Az illetékes nevelőszülői tanácsadó a nevelőszülőnek jelentkező otthonában környezettanulmányt készít
 • A nevelőszülőnek jelentkező és hozzátartozó házi orvosi vizsgálaton vesznek részt egészségügyi, fizikai alkalmasságuk megállapítása érdekében
 • A nevelőszülőnek jelentkező, ill. vele közös háztartásban élő nagykorú családtag pszichológiai vizsgálaton vesz részt
 • A jelentkező és vele egy háztartásban élő nagykorú családtagjai nyilatkoznak ingatlantulajdonukról, büntetlenségükről, ill. arról, hogy nem folyik ellenük büntető eljárás, erkölcsi bizonyítványt szereznek b e az összes együtt élő nagykorú családtagra vonatkozóan
 • A jelentkező elvégzi a 60 órás nevelőszülői tanfolyamot, vagy OKJ-s, 2015. 07. 01-től KOP végzettséget szerez
 • A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat kezdeményezi az illetékes kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartásba (működési engedélybe) történő felvételét
 • A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő nevelőszülővel a nevelőszülői jogviszony létesítésére keret – és kiegészítő megállapodást köt, amennyiben az első gyermek elhelyezésére sor kerül.
(A nevelőszülő adottságainak, képességének, fogadó készségének, ill. elsősorban a gyermek szükségleteinek figyelembe vételével, helyezési értekezlet révén, gyámhivatali határozattal kerülhet gyermek a nevelőszülőhöz.   A nevelőszülő feladatai:
 • Otthonában biztosítja a gyámhivatali határozat alapján a gyermek nevelését, gondozását, teljes körű ellátását, törvény által meghatározott esetekben a gyermekvédelmi gyám mellett bizonyos gyámi feladatok ellátását
 • Gondoskodik a gyermek oktatásáról, képzéséről
 • Felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre
 • A gyámhivatali határozat alapján biztosítja a gyermek vérszerinti szülőkkel való kapcsolattartását
 • Elősegíti a gyermek visszakerülését a vérszerinti családhoz, vagy ha ez nem lehetséges, segíti örökbefogadó családhoz kerülését
 • Vállalja a gyermek nagykorúsága után is gondozását, lakhatásának biztosítását
 • Együttműködik a szakemberekkel (gyámhivatalok, gyermekjóléti szolgálatok, stb.)
 
 • 01-től elfogadható a 60 órás képzés tanúsítványa, az OKJ-s képzésben való részvétel esetén a fenti követelménymodul elvégzése, az OKJ-s szakképzés során, vagy KOP képzésben szerzett oklevél.
A nevelőszülői jogviszony 2014. 01. 01.-től foglalkoztatási jogviszonynak minősül. Anyagi juttatások:

A nevelőszülőt arra az időszakra, amíg a gyermeket a saját háztartásában neveli, nevelőszülői díj illeti meg (a gyermek elkerülését követően még 3 hónapig az alapdíjat kapja.) Az díj alap-, kiegészítő- és (törvény által előírt esetekben) többletdíjból áll. Az alapdíj a minimálbér 30 %-a, a kiegészítő díj a minimálbér 20 %-a, a többletdíj a minimálbér 5 %-a. Mindemellett gyermekenként törvényben meghatározott mértékű nevelési díjban és ellátmányban részesül, melyet kizárólag a gondozásban lévő gyermek ellátására fordíthat. A nevelőszülő jogosult a gyermek után járó családi pótlék igénylésére is.