Nevelőszülői hálózat

A NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT BEMUTATÁSA

 

A nevelőszülői hálózat ellátási területe Baranya megye 10 járási gyámügyi osztályához tartozó 301 településére terjed ki. A megye aprófalvas településein magas a nemzetiségek aránya, ezen belül is meghatározott a roma lakosság jelenléte. A térség gazdasági nehézségeire utal, hogy az országos átlag fölötti a munkanélküliek aránya,.

A megyében a szakellátásban lévő ellátottak (gyermek/fiatal felnőtt) több mint 70 %-a nevelőszülői családokban él.

A nevelőszülői hálózatban működő nevelőszülői családok a 0-18 éves korú ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett gyermekek nevelését, gondozását, a 18-21, illetve 24 éves korú fiatal felnőttek befogadását vállalják.

A nevelőszülői családokban a gyermekek kora és neme szerinti megoszlás változó, ellátják a normál szükségletű gyermekeken kívül integráltan a különleges, speciális és kettős szükségletű gyermekeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatalokat.

A nevelőszülői hálózat befogadja a gyámügyi osztály által ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett gyermekeket, illetve azokat a fiatal felnőtteket, akiknek utógondozói ellátását – a működtető hozzájárulásával – a gyámügyi osztály elrendelte.

Az ideiglenes hatályú elhelyezést biztosító nevelőszülőt a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást ellátó Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetőjének javaslatára a fenntartó jelöli ki. A kijelölt nevelőszülő nyilatkozik a befogadói feladatok vállalásáról. A férőhelyek számának megállapítása a jogszabályi előírások szerint történik.

Nevelőszülői hálózat tagjai:
  • nevelőszülők
  • nevelőszülői tanácsadók, egyben utógondozók
  • szakmai vezető
  • gyermekvédelmi ügyintéző
  A nevelőszülői hálózat szakmai célkitűzései:

Az ellátási területen élő nevelőszülők és a munkájukat segítő szakemberek olyan szakmai kollektívájának megteremtése, mely képes a változó szükségletekhez alkalmazkodva a megyében nevelőszülői gondoskodásra szoruló minden életkorú és szükségletű gyermek jogszabályokban és szakmai alapelvekben megfelelő, magas színvonalú teljes körű, otthont nyújtó ellátására.

E munka alapja a körültekintő kiválasztás, az egységes szakmai szemlélet a nevelőszülők és a tanácsadók feladatkörében, azok mindenre kiterjedő folyamatos és egységes kontrollja, a nevelőszülői ellátásban érintettek fokozott mentálhigiénés védelme (ide értve a rendszeres közösségi, szabadidős programokat) és a folyamatos, szükségletekre kidolgozott, magas szintű továbbképzés, egyszóval a minőségbiztosítás.

Kiemelkedően fontos törekvés továbbá, hogy a gyermekek csak a feltétlenül szükséges időt töltsék gyermekvédelmi gondoskodásban, így a hazagondozás – az alapellátással való együttműködésben – hangsúlyos célkitűzés.

A gondozásban töltött idő lerövidülése, mint hosszú távú cél, és a gyermek érdekében tevékenységüket végző intézmények közötti jó együttműködés fejlesztése, mint rövid távú cél fogalmazódik meg akkreditált intézményközi esetmegbeszélő csoport tevékenységében.

  Szakmai vezető: Siposné Sterl Anett Elérhetősége: e-mail: nszt@bmgyk.hu                         telefon: 06/20/516-2206