Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:

 
  1. Gyermekotthonaiban és nevelőszülői hálózatában a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont nyújtó ellátása
  1. Különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára
  1. Speciális ellátás biztosítása a súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, illetve a kettős szükségletű gyermekek számára
  1. Ideiglenes gondozás biztosítása azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak
  1. A gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás biztosítása, szükség esetén az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének befogadása, az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének átmeneti gondozása, külső férőhelyek működtetése
  1. Nevelőszülői hálózat jogszabályban előírtak szerinti működtetése
  1. A gyámhatóság által elrendelt utógondozás biztosítása
  1. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat feladatainak ellátása
 

Közérdekű adatok igénylése:

Közérdekű kérelmek panaszok bejelentésének szabályai Közérdekű kérelmek megismerésének szabályai   Közérdekű adatok igényéléseinek ideje:

Közérdekű adat igénylője

Tárgy

Dátum

1. Az emberiség erejével CUM VIRTUTE HUMANITAS Alapítvány Szigetvári Speciális Gyermekotthon működése 2015. október 22.