Szakértői Bizottság

A Baranya megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság 2003. szeptember 1-jén kezdte meg a munkáját.   A szakértői bizottság a gyámhivatalok megkeresésére szakmai véleményt készít
  • az ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy nevelési eljárással érintett gyermek esetén a nevelésbe vétel szükségességének megállapításához, gondozási helyének meghatározásához,
  • gondozási hely megváltoztatásához, új gondozási hely megállapításához,
  • elhelyezési forma megváltoztatásához, új elhelyezési forma megállapításához,
  • örökbefogadáshoz,
  • az évenkénti – három év alatti gyermek esetében félévenkénti – felülvizsgálathoz, amennyiben a gyámhivatali döntés meghozatalához szükséges a gyermek komplex személyiségvizsgálata,
  • nevelési felügyelet gyámhivatal általi elrendeléséhez, felülvizsgálatához és megszüntetéséhez.
  A szakértő bizottság célja, hogy az általa elkészített szakmai vélemények és az azokban megfogalmazott javaslatok segítsék:
  • az elhelyezéssel foglalkozó szakemberek munkáját az elhelyezési javaslat és az egyéni elhelyezési terv kialakításában,
  • a gyámhivatal szakembereit a gyermek számára leginkább alkalmas gondozási hely kijelölésében, az egyéni elhelyezési tervről szóló döntés meghozatalában,
  • a gyermek gyámját, gondozóját, gondozási helyét a gyermek valós szükségleteinek, problémáinak megismerésében, feltárásában, az ezekre való optimális reagálás, a gyermek számára fontos foglalkozások, a szükségleteihez, problémáihoz adekvát szolgáltatások, beavatkozások megtervezésében, ütemezésében, az egyéni gondozási-nevelési stratégia elkészítésében.
 

A bizottság munkájában, a szakmai vélemények elkészítésében az alábbi szakemberek vesznek részt: pszichológus, gyermekpszichiáter, családgondozó, gyógypedagógus, gyermekorvos, valamint a bizottság vezetője. A szakértői bizottság tagjai team munkában dolgoznak. A gyermekre vonatkozó fontos információk összegyűjtése és a gyermek vizsgálata után a bizottság megbeszélésen hozza meg a javaslatát. A bizottság munkája során minden esetben a gyermek érdekét tartja elsődlegesnek.

  A megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetője: Dávid Zsuzsanna Elérhetőség: 06/72/510-428; 06/20/851-6636 bmgyk@bmgyk.hu