Nyilvántartási csoport

A Nyilvántartási Csoport a jogszabályi előírásnak megfelelően a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat ellátásába került gyermekekről, fiatal felnőttekről nyilvántartást vezet, adatot és információt szolgáltat, továbbá biztosítja az intézményi iratkezelést, irattárazást.

A feladatok ellátása a TEGYESZ Információs Rendszer, a KENYSZI „Igénybevevői Nyilvántartás”, továbbá a Kontroller Iktatóprogram segítségével történik.

  A szakszolgálati nyilvántartási feladatok körében:  
 • ellátja az ideiglenes hatályú elhelyezett és nevelésbe vett gyermekek felvételi adminisztrációját, a beutaló határozatok alapján teljesíti a jogszabályban előírt értesítési kötelezettséget
 • rögzíti a gondozási hely változással kapcsolatos adatokat, az értesítési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg
 • a szakellátás rendszeréből távozó ellátottak nyilvántartásait lezárja a gyámhatósági határozatok alapján
 • ellátja az utógondozói ellátással kapcsolatos nyilvántartási feladatokat, otthonteremtési támogatással kapcsolatos igazolást ad ki a szakellátásban töltött ellátotti időtartamról
 • vezeti a TEGYESZ rendszerben a gondozottakkal kapcsolatos adatokat, hatósági intézkedéseket és határidőket
 • a gondozási napokat gondozási helyenként, elektronikus nyilvántartó rendszerben kezeli, havi rendszerességgel egyeztet a gyermek- és lakásotthonokkal, illetve a nevelőszülői tanácsadókkal
 • negyedévenkénti gondozotti adatjelentést készít a Baranya Megyei Kormányhivatal felé
 • havi rendszerességgel gondozotti létszámjelentést készít az intézmény fenntartónak
 • iktatja és kezeli az intézményi működési engedélyeket, alapító okiratokat
 • férőhely nyilvántartást vezet a gyermek- és lakásotthonok, gyermekotthonok és utógondozó otthonok vonatkozásában
 • figyelemmel kíséri a Nevelőszülői Hálózat férőhely nyilvántartását ennek vonatkozásában egyeztet a Hálózattal
 • megvalósítja a KENYSZI rendszer napi adatrögzítését, vezetését
 • a szakértői vélemények, gyámhatósági határozatok illetve a gondozási helyek működési engedélyei alapján az elszámolható normatívákat rögzíti, figyelemmel kíséri az ellátottak vonatkozásában a 3. életév betöltését az elszámolható normatíva pontos meghatározása érdekében
 • a KSH felé éves statisztikát készít a szakellátásban lévő gyermekekről, intézményi adatokról
 • jelentéseket készít a Minisztérium, a Kormányhivatal, MEP, illetve az intézmény fenntartórészére
 • az intézmény szakmai munkájához adatot, információt szolgáltat
 • alkalmanként más szervek, hatóságok, gyermekjogi képviselők részére adat- és információszolgáltatást végez
 • az adatvédelmi szabályok betartásával, lehetőségei szerint segíti a hozzátartozója felkutatásában információt kérő volt gondozottat, biztosítja, hogy a volt gondozottak saját iratukba betekinthessenek, abból másolatot kérjenek
A nyilvántartási csoport vezetője: Dr. Tamássy Éva Anna Elérhetőség: 72/510-428;  06-20/501-0520 ; nyilvantartas@bmgyk.hu