Gyermekvédelmi gyámi csoport

A gyermekvédelmi gyámság jogintézménye 2014. január 1. óta működik.

Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik. Gyermekvédelmi gyámság alá tartozik különösen az a gyermek akit nevelésbe vettek, akit ideiglenes hatállyal gyermekvédelmi nevelőszülőknél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyeztek el, és szülője ellen a szülői felügyelet megszüntetése iránti per indult, vagy akinek a szülője hozzájárult gyermeke titkos örökbefogadásához.

Baranya megyében a gyermekvédelmi gyámi feladatokat  a BMGYK és TEGYESZ  27 munkatársa látja el.  A gyermekvédelmi gyámi csoport a szakszolgálat önálló szakmai csoportja.

A gyermekvédelmi gyámok feladatukat gyámhatósági kirendelés alapján, önálló munkakörben látják el. Tevékenységüket a gyámhatóság irányítja és felügyeli, a gyermekvédelmi gyám feladatainak ellátásához szükséges feltételeket a területi gyermekvédelmi szakszolgálat biztosítja.

A gyermekvédelmi gyám a gyermek gondozása és nevelése, a gyermek képviselete, és a gyermek vagyonának kezelése körében a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el. A gyermekvédelmi gyámság fő feladata, hogy a szakellátásba kerülő gyermek  mindenekfelett álló érdekét -  akár a gondozási helytől függetlenül  - képviselje.

A gyermekvédelmi gyámi csoport vezetője: Mészáros Edina Elérhetőség: 06/72/510-428; 06/20/983-7370 gyami@bmgyk.hu