Elhelyezési Csoport

A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás javaslatot tesz az ideiglenes hatályú elhelyezést követően, valamint a nevelésbe vételi eljárás során, illetve a nevelésbe vételt követően a gyermek ideiglenes gondozási helyére és a gyermek sorsának rendeződéséig a számára otthont nyújtó ellátást biztosító gondozási helyére. A gondozási hely meghatározása érdekében a gyermekvédelmi szakszolgáltatás a gyámhatóság megkeresésére előkészíti az elhelyezési javaslatot és a gyermek egyéni elhelyezési tervét.

  Ezzel összefüggésben az elhelyezési csoport feladatai a következők:
  • Hatósági felkérésre az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint az azonnali intézkedéssel nevelésbe vett gyermekek számára javaslatot tesz a gondozási helyre.
  • Előkészíti a gyermekvédelmi szakellátás rendszerébe bekerülő gyermekek gondozási helyének maghatározására vonatkozó javaslatot, valamint az egyéni elhelyezési tervet, és azt megküldi az illetékes járási hivatalnak.
A szolgáltatásban érintettek a járási hivatalok, beutaló hatóságok, a gondozásba kerülő gyermekek és szüleik, gyermekjóléti szolgálatok, gondozó intézmények, nevelőszülők, nevelőszülői hálózatok, gyermekvédelmi gyámok.   Az elhelyezéshez kötődő szakmai és adminisztratív feladatokat intézményünkben két munkatárs látja el, egy fő elhelyezési ügyintéző és egy fő gyermekvédelmi ügyintéző.   Elérhetőség: 06/72/510-428; 06/20/536-9996 elhelyezesi@bmgyk.hu