TEGYESZ

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat közel 900 ellátásra szoruló gyermek és fiatal felnőtt tekintetében biztosítja a szakszolgáltatási feladatokat. Célunk és feladatunk, hogy a családjukból ideiglenes hatállyal kiemelt, nevelésbe vett gyermekek részére biztosítva legyen az otthont nyújtó ellátás, a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátása, valamint a fiatal felnőtt utógondozói ellátása. Szakszolgálat gondoskodik emellett a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatásról.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében szakszolgáltatásként biztosítani kell

  • a gondozási hely meghatározásával,
  • az ideiglenes elhelyezési feladatot ellátók kijelölésével, működtetésével,
  • az örökbefogadás szakmai előkészítésével,
  • az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek gyámságával, gondnokságával,
  • a szaktanácsadással,
  • a Gyvt.-ben előírt nyilvántartások vezetésével,
  • a megyei bizottság működtetésével,
  • a támogatott közvetítői eljárással
kapcsolatos feladatok ellátását.