Humánerőforrás Csoport

A Humánerőforrás Csoport 4 fős létszámával látja el az intézmény jelenleg 388 fős állományának a munkaviszony létesítésével, távollétével, adózásával, nyilvántartásával, nyugdíjazásával, jogviszony megszüntetésével kapcsolatos feladatokat, e feladatokat a központi illetmény számfejtési rendszer (KIRA) használatával biztosítja.   A csoport által ellátott feladatok:
 • A munkaviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok begyűjtése, állás engedély alapján a jogviszony létrejöttét biztosító iratok elkészítése. Az átsorolások elkészítése. A munkavállalók személyi anyagának karbantartása.
 • Jelenléti ívek, szabadság kiírások és keresőképtelenségi igazolások begyűjtése, feldolgozása, rögzítése.
 • Rendszeres személyi juttatásokhoz az adatok rögzítése, bérjegyzék előállítása, a munkavállalókhoz történő eljuttatása.
 • Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munka- tűzvédelmi oktatás koordinálása, munkabalesetek ügyintézése.
 • Megbízási szerződések elkészítése, a megbízási díjak számfejtése.
 • A munkavállaló munkába járási költségtérítésével kapcsolatos nyilatkozatok elkészítése, begyűjtése, nyilvántartása, a költségtérítések számfejtése.
 • Kisgyermekek neveléséhez kapcsolódó ellátások, családi kedvezmények és egyéb adókedvezmények igénylésével kapcsolatos dokumentumok kezelése.
 • Bérkompenzációval kapcsolatos feladatok: tájékoztatók, nyilatkozatok kiállítása, átadása, begyűjtése, feldolgozása.
 • A munkaterülethez kapcsolódó adatszolgáltatás.
 • Nyugdíjazáshoz szükséges dokumentumok elkészítése.
 • Munkáltatói és jövedelem igazolásokkal kapcsolatos feladatok végzése.
 • Utazási utalványok elkészítése, kiadása.
  Elérhetőség:           72/510-428, 20/516-0165, munkaugy@bmgyk.hu   Ügyfélfogadás: Hétfőtől szerdáig:  9 órától 11 óra 30 percig Csütörtökön:          13 órától 15 óra 30 percig   Csoportvezető:       Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna