Integrációs műhely

A 2019-es évben ismét fellendül az Integrációs szakmai műhely.

A programok a fiatalok életéhez, terveihez konkrétan kívánnak kapcsolódni, segítséget nyújtani.  A velük végzett utógondozói munka során tapasztalt jellegzetességek, problémák ihlették őket.

Pályaorientáció

Sajnos a fiatal felnőttek körében is tapasztalható, hogy pályaválasztásukban nem biztosak, olykor tanulmányaik végezte előtt az utolsó lendületben feladják. Ennek több oka lehet, amire mi most fókuszt kívánunk helyezni, az a pályaorientáció.

A pályaorientációs tanácsadás egy olyan program, melyben a fiatalokkal történő rövid célzott beszélgetés után kérdőíveket kitöltve gyors képet kapnak önmagukról, képességeikről, esetleg hiányaikról. Az kérdőívek eredményeihez a Munkaügyi Központ munkatársa szakmák sorát rendeli, melyeken a fiatalok elgondolkodhatnak.

Érzékenyítés

Az integrációs műhely következő tervezett programja az érzékenyítés, melyet a Kerek Világ Alapítvány munkatársai végeznének Intézményünkben fiatal felnőtteink számára.

A fiatalok számára hasznos, hogy saját problémáikon kívül mások történéseire, gondjaira, vagyis magukon kívül egymásra is tudjanak figyelni. Illetve saját gondjaikat a fókuszból kivéve erőforrásaikra támaszkodva tudjanak pozitív szemlélettel működni. Mások problémáival való találkozás, a krízishelyzetek megosztó viselkedést szoktak eredményezni. Előfordul a rendkívül empatikus segítő hozzáállás, és az elutasító, elidegenítő magatartás is. Az érzékenyítés olyan program, amelyet a Kerek Világ Alapítvány munkatársai végeznek, fogyatékkal élő látás- és hallássérült, asperger szindrómával élő kollégáik segítségével, akik főiskolát, egyetemet végeztek és az Alapítványnál dolgoznak. Célzottan a mássággal kapcsolatos elfogadó magatartás és saját erőforrások feltérképezése, meglátása okán.

Példaképek

A programsorozatban olyan gyermekvédelemben, utógondozásban nevelkedett fiatalokat keresünk meg,  akik valamiféle karriert futottak be, megélnek, boldogulnak. Megkérjük őket, hogy beszéljenek arról, hogy milyen állomásokon keresztül jutottak el oda ahol vannak, beszéljenek terveik megvalósításáról, erőforrásaikról, aminek segítségével elértek oda, ahol vannak. A beszélgetéseket filmklub zárja.

Kerámia

Céljaink között szerepel egy az utógondozói ellátott fiatalok számára nyitott csoport formájában működtetett kerámia műhely létrehozása. A foglalkozás keretén belül indirekt módon, a művészetterápia eszközeit használva teremtünk közös hangot-teret utógondozottjainkkal.

Tájékoztatás:

 

Lukácsné Szeles Éva,
elérhetőség: 06-20/515-8697

Szabó Szilvia
elérhetőség: 06-30/691-6195