szgyf_banner.jpg

 1. Önállóan támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

§  Gyermekek nevelőszülőknél történő gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök beszerzése és azoknak a nevelőszülők részére történő időleges használatba adása, a használatba adásához kapcsolódó eljárásrend kidolgozása.

§  Eszközbeszerzés a gyermekek ellátásában használt különböző terápiás eljárások és fejlesztő (pedagógiai, gyógypedagógiai, mentálhigiénés) programok megvalósításához, valamint hazagondozást és/vagy örökbefogadást támogató tevékenységekhez a nevelőszülői hálózat részére.

§  Kompetenciafejlesztés a különböző terápiás eljárások, fejlesztő (pedagógiai, gyógypedagógiai, mentálhigiénés) programok megvalósítása, valamint hazagondozást és/vagy örökbefogadást támogató tevékenységekhez beszerzett eszközök használatához kapcsolódóan a nevelőszülők, szakmai megvalósítók részére.

§  A nevelőszülői hálózat feladatellátási hatékonyságának növelése szervezetfejlesztéssel, legalább 3 alkalommal megszervezett csoportos fejlesztési tevékenységek révén (pl. problémafeltáró és -kezelő workshop, szervezeti kultúra azonosítása és fejlesztése, belső kommunikációs rendszer fejlesztése)

A gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök használatához – ide nem értve a háztartási gépeket – kapcsolódó kompetenciafejlesztés a nevelőszülők, szakmai megvalósítók részére.