szgyf_banner.jpg

 A felhívás célja: A nevelőszülői családokban nevelkedő sokféle gondozási, nevelési, fejlesztési igényű gyermek egyidejű ellátásához szükséges feltételek biztosítása a nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztésén keresztül.

Részcélok:

1.  A nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztése a hálózati feladatok minőségi ellátása és a területi ellátottság lefedettségének növelése érdekében.

2.  A gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök biztosítása a nevelőszülői háztartások számára annak érdekében, hogy javuljon a gyermekek ellátásának színvonala.

3.  A nevelőszülői ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek mentálhigiénés, pedagógiai, szocializációs és társadalmi integrációs szükségleteire fókuszáló eszközbeszerzés és az ahhoz kapcsolódó humánerőforrás megerősítése a nevelőszülők, és a nevelőszülői hálózat szakembereinek tudásbővítése és kompetenciafejlesztése által.

4.  A nevelőszülői hálózat eredményességének növelése szervezetfejlesztési tevékenységek megvalósításán keresztül.

A gyermekvédelmi szakellátás priorizált célja a családjából hatósági intézkedéssel kiemelt gyermekek nevelőszülői elhelyezési arányának növelése, valamint az ellátás minőségének javítása. E szakpolitikai cél elérése feltételezi a nevelőszülői hálózatok megerősítését.

A nevelőszülői családok gyakran nem, vagy nem megfelelő mértékben rendelkeznek a gondozási, nevelési, egyéni fejlesztési igényű gyermek ellátásához megfelelő eszközökkel (pl.: légzésfigyelő, 3 év alatti gyerekek ellátásához szükséges eszközök, különleges szükségletű gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök, betegemelő, látássérült gyermekek számára speciális számítógép stb.), melyeknek a beszerzése a nevelőszülői családokra egyrészt indokolatlanul nagy terhet ró, másrészt nem is költséghatékony megoldás, tekintettel arra, hogy a nevelőcsalád által nevelt gyermekek köre, így szükséglete változó.

A nevelőszülői ellátás fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy a működtető szervezet többféle és egyre bővülő szolgáltatásokkal segítse a nevelőszülőt a tevékenysége ellátásában. E szolgáltatásokhoz jelenleg nem rendelkeznek a nevelőszülői hálózatok megfelelő tárgyi feltételekkel. Ennek érdekében létfontosságú az említett infrastrukturális feltételek javítása, mely értelemszerűen az EFOP-2.2.14 azonosítószámú projekt vállalása.

Az infrastrukturális fejlesztések mellett továbbá szükség van a nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek és fiatal felnőttek összetett igényeihez illeszkedő, szükséglet-specifikus, az ellátásba tartósan beépülő szolgáltatási tartalmak fejlesztésére is.

Az EFOP-2.2.14 azonosítószámú projekt a Baranya MGYK infrastrukturális hátterének fejlesztését és korszerűsítését irányozza elő, mind a szolgáltatások eredményességét, mind az azokhoz való hozzáférést és az emberhez méltó elhelyezést tekintve.