szgyf_banner.jpg

 

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.9-17-2017-00002

A támogatási intenzitása: 100%

 

A projekt során mentálhigiénés szakember is segítette a gyermekeket. Egyéni és csoportos prevenciós foglalkozások keretében többek között a problémakezelés technikáit, a szerhasználat veszélyeit, valamint a segítségkérés és segítségnyújtás fontosságát ismerhették meg a fiatalok.

A mentálhigiénés szakember a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára, a gyermekek igényeinek megfelelően, rendszeresen tartott egyéni és csoportos foglalkozásokat, ahol cél volt minden olyan viselkedészavar befolyásolása, amely vélhetőleg kapcsolódik, vagy elvezet a szerhasználó életút kialakulásához.

A mentálhigiénés fejlesztések az alábbi tematika szerint épültek fel:

§  a függőség veszélyeinek és a drogok élettani hatásainak megismerése interaktív keretek között;

§  tudásbővítő kiadványok révén a szerhasználat veszélyeinek és következményeinek megismertetése;

§  a gyermekvédelemben részesülők önismeretének, kooperációs készségének, társaikba vetett bizalmának erősítése és a közösségből történő kiszorulás csökkentése;

§  a gyermekvédelemben részesülők körében az általános társadalomi normákhoz illeszthető egyéni jövőkép kialakulásának szorgalmazása;

§  egészséges életmód népszerűsítése;

§  közösségfejlesztés csoportfoglalkozásokon keresztül.

Az egyéni fejlesztésben összesen több, mint 40 fiatal részesült, míg csoportos foglalkozáson 60 nevelt gyermek, 10-10 fős csoportbontásban vett részt. A mentálhigiénés kolléga az egyéni mentorálások során egyéni fejlesztési tervek mentén valósította meg a prevenciós kurzust. A csoportfoglalkozások alkalmával a közösségi dinamika, az általános társadalmi normák erősítése került fókuszba, interaktív formában.