szgyf_banner.jpg

A projekt 100%-os Magyar Állami és Európai Uniós támogatással valósul meg.

A projekt befejezésének időpontja: 2020. 02. 29.

A pályázat megvalósítása 2019. május 17.-2019. december 20. között az alábbiak szerint zajlott:

Júniusban lezárult a kulcskompetenciák fejlesztését szolgáló foglalkozássorozat a tervezett helyszíneken és létszámokkal.

Szintén lezárult májusban a „szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzését célzó prevenciós programsorozat” az első 6 csoport számára a tervezett helyszíneken és létszámokkal, majd szeptemberben az újabb csoportokkal indult a második sorozat.

A művészetterápiás, mozgásterápiás, pályaorientációs foglalkozások a július folyamán megrendezett Sikondai helyszínnel zajló tematikus táborral zárultak le. A táborozás alkalmával a foglalkozásokon való részvétel mellett a gyermekek szabadidős programokon vehettek részt, Kalandparkba, Termálfürdőbe látogathattak. Ezek mellett mozgásterápiás, élménypedagógiai programokat is szerveztünk számukra kötélpályás foglalkozások zajlottak, illetve ellátogathattak a Komlói MINIZOO-ba, ahol az állatok megtekintése mellett ismeretfejlesztő, élménypedagógiai foglalkozáson is részt vettek. A legnagyobb sikere a „lézerharcnak” és a „tábori diszkónak” volt

Ezen a helyszínen valósult meg szintén júliusban a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek számára szervezett és tervezett „családi nap” is a vérszerinti hozzátartozóik bevonásával és vendégül látásával. Ezen az alkalmon már lakásotthonban elhelyezett gyermekek és hozzátartozóik is részt vettek. Az érintett célcsoport - nevelésbe vett gyermekek, vérszerinti családtagjaik és nevelőszülők - számára biztosítottuk az utaztatást, élelmezést, szabadidős tevékenységeken, sportban, kreatív alkotóházban való részvételt. A rendezvény a szakmai célokat elérte, kötetlen formában nyílt lehetőség a gyermekek és vérszerinti családtagjaik beszélgetésire, találkozására, ami nagyban hozzájárulhatott a későbbi hazagondozások előmozdításához, illetve az első „lépcsőfokot” jelentheti azok felé.

A „pénzkezelési és gazdálkodási ismeretek elsajátítását célzó programsorozat”, valamint a „kooperációs, kommunikációs képesség fejlesztését szolgáló programsorozat” alkalmai augusztusban a Balatonfenyvesen zajló táborban zárultak, ahol szintén alkalom nyílt a tervezett „internetes zaklatás, megfélemlítés, áldozattá válás megelőzését szolgáló programsorozat”, valamint a „szexuális felvilágosító célú programsorozat” megvalósítására is. Az Ifjúsági Üdülőben Jó hangulatú, tartalmas foglalkozások zajlottak. A programban szerepelt strandolás, vízi és szárazföldi Kalandparkok meglátogatása, hajókázás, valamint az elmaradhatatlan Lézerharc is.

A „lovasterápiás” foglalkozások a tervezett két újabb résztvevői csoport iskolai szorgalmi időszak alatti elfoglaltságai és a hétvégi kapcsolattartások miatt május végén indultak, majd a szolgáltatóval és a résztvevő csoportok nevelőivel történt többszöri egyeztetések után a terápiás alkalmak időpontjait a nyári szünidő időszakára helyeztük át és sűrítettük. A terápiás alkalmak két csoport számára zajlottak és csoportonként a tizennyolc alkalmas sorozat augusztus végéig megvalósult, a tevékenység lezárult.

Szeptemberben újabb csoportok számára indultak „Meseterápiás” alkalmak a már bevált helyszínen.

Októberben indultak újabb csoportok számára a „jövőkép kialakítását” célzó foglalkozássorozat alkalmai, valamint a „családi életre felkészítő program” alkalmai is.

 

Összességében a fenti időszakban a pályázat szakmai megvalósítása megfelelően haladt. A zajló foglalkozások tapasztalatai azt mutatják, hogy a résztvevő gyermekek jól hasznosítható ismereteket szerezhettek a foglalkozásokon aktív szerepet vállaltak, együttműködők voltak. A legnépszerűbbek körükben a tematikus táborok voltak.