szgyf_banner.jpg

A projekt 100%-os Magyar Állami és Európai Uniós támogatással valósul meg.

A projekt befejezésének időpontja: 2020. 02. 29.

A pályázat tényleges megvalósítása 2018. március 1.-től indult. A megvalósulás 2018. augusztus 27.-ig az alábbiak szerint zajlott

- Március hónap folyamán a „jövőkép kialakítását célzó programsorozat” megkezdődött három párhuzamos csoportban, különböző helyszíneken (Szigetvár, Pécs, Komló) és az első alkalom mind a három csoportban lezajlott, majd június hónapig havonta egy-egy alkalommal került sor csoportonként foglalkozásra, ezzel az első foglalkozássorozat ebben a témakörben befejeződött.

- Szintén márciusban kezdődött a „kooperációs, kommunikációs képesség fejlesztését szolgáló programsorozat” három párhuzamos csoportban két csoport esetében Szigetvári, egy esetében Pécsi helyszíneken. Július végéig mind a három csoportban lezajlott a hét alkalomból álló foglalkozássorozat első öt foglalkozása, havi egyszeri alkalommal. A tervezett hét alkalom további foglalkozásai az augusztusi tematikus táborban valósulnak meg.

- Az öt alkalommal tartott „családi életre felkészítő program” márciustól június végéig zajlott le márciusban két, április, május, június hónapban egy-egy alkalommal egy csoport számára, Komlói helyszínen.

- A „lovasterápiás” foglalkozások a tervezett résztvevői csoport iskolai szorgalmi időszak alatti elfoglaltságai és a hétvégi kapcsolattartások miatt nem tudott a tervek szerint márciusban indulni. Az első alkalom májusban volt, majd a szolgáltatóval és a résztvevő csoportok nevelőivel történt többszöri egyeztetések után a terápiás alkalmak időpontjait a nyári szünidő időszakára helyeztük át és sűrítettük. A terápiás alkalmak három csoport számára zajlottak és csoportonként a tizennyolc alkalmas sorozat július végéig hozzávetőlegesen csoportonként legalább kilenc alkalommal megvalósult.

- A „pénzkezelési és gazdálkodási ismeretek elsajátítását célzó programsorozat” áprilisban a tervezett két csoport számára Pécsi helyszínnel megtörtént. Ezt követően július végéig csoportonként havi egy-egy alkalommal került sor foglalkozásra. A tervezett hét alkalom további foglalkozásai az augusztusi tematikus táborban valósulnak meg.

- Április folyamán kezdődtek a „pályaorientációs” foglalkozások hat csoport számára. A foglalkozássorozatok a terveknek megfelelően havi egy-egy alkalommal zajlottak csoportonként júniusig, majd egy közös táborozáson került sor csoportonként az utolsó két alkalomra július 24.-én, illetve 25.-én a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Sikondai táborában. A táborozás alkalmával a foglalkozásokon való részvétel mellett a gyermekek szabadidős programokon vehettek részt, Kalandparkba, Termálfürdőbe látogathattak. Ezek mellett mozgásterápiás, élménypedagógiai programokat is szerveztünk számukra kötélpályás foglalkozások zajlottak, illetve ellátogathattak a Komlói MINIZOO-ba, ahol az állatok megtekintése mellett ismeretfejlesztő, élménypedagógiai foglalkozáson is részt vettek. A programsorozat megvalósító trénereinek személyében a tervezetthez képest változtatás volt szükséges a Pedagógiai Szakszolgálat bevont munkatársának súlyos betegsége és halála miatt. Helyét a munkakörébe helyezett új munkatárs vette át, a feladatok megvalósításában ő is maximálisan együttműködő volt.

- 2018. július 21.-én került sor a „családon belüli kapcsolatokat támogató program”- ként szervezett „Családi napra”, mely alkalom a Sikondai Gyermek és Ifjúsági táborban került megrendezésre. Az érintett célcsoport - nevelésbe vett gyermekek, vérszerinti családtagjaik és nevelőszülők - számára biztosítottuk az utaztatást, élelmezést, szabadidős tevékenységeken, sportban, kreatív alkotóházban való részvételt. A tervezett foglalkozások is megvalósultak. A részvétel a vérszerinti családtagok részéről alacsonyabb volt a tervezettnél, ezért a továbbiakban ennek korrigálása lesz szükséges. A rendezvény ezek ellenére a szakmai célokat elérte, kötetlen formában nyílt lehetőség a gyermekek és vérszerinti családtagjaik beszélgetésire, találkozására, ami nagyban hozzájárulhatott a későbbi hazagondozások előmozdításához, illetve az első „lépcsőfokot” jelentheti azok felé.

Sajnos a tervezett művészetterápiás és mozgásterápiás foglalkozások megkezdését az őszre kellett halasztanunk a nevelésbe vett gyermekek túlterheltsége, illetve egyéb jellegű elfoglaltságai miatt, de reményeink szerint ezeket is meg tudjuk kezdeni a tervezett létszámokkal.

2018. augusztus 20-27. között megvalósult a Balatonfenyvesi tábor is az Ifjúsági Üdülőben. Jó hangulatú, tartalmas foglalkozások zajlottak. A programban szerepelt strandolás, vízi és szárazföldi Kalandparkok meglátogatása, hajókázás is.

Összességében a fenti időszakban a pályázat szakmai megvalósítása a tervezett ütemnek megfelelően haladt, illetve a jelezett kisebb elmaradások korrigálhatók. A zajló foglalkozások tapasztalatai azt mutatják, hogy a résztvevő gyermekek jól hasznosítható ismereteket szerezhettek a foglalkozásokon aktív szerepet vállaltak, együttműködők voltak. A legnépszerűbb számukra a tematikus tábor volt.