Bemutatkozás

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2003. szeptember 1-jén, a Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága és a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat összevonásával jött létre. Így intézményünk két nagy gyermekvédelmi szakterület ellátást biztosítja: az otthont nyújtó ellátást, nevelőszülői hálózat, illetve gyermek- és lakásotthonok működtetésével, és a gyermekvédelmi szakszolgáltatást.

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek számára az otthont nyújtó ellátást, illetve a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását, valamint a fiatal felnőtt utógondozói ellátását, gondoskodik továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatásról.

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermekotthonai és lakásotthonai egy szervezeti egységet alkotnak. A szervezeti egység keretein belül a szükségleteknek megfelelően egy befogadó otthonban, egy kétcsoportos különleges gyermekotthonban, egy kétcsoportos speciális gyermekotthonban, két különleges lakásotthonban, és tíz, alapvetően normál szükségletű gyermekek elhelyezésére szolgáló, de különleges szükségletű gyermekek integrált elhelyezésére is engedéllyel rendelkező lakásotthonban biztosítjuk az állami gondoskodásba kerülő gyermekek teljes körű ellátását. Az egységben folyó szakmai munkát a szervezeti egységek vezető irányítják, koordinálják.

A szakszolgálat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően szakszolgáltatásként biztosítja a gondozási hely meghatározásával, az ideiglenes elhelyezési feladatot ellátók kijelölésével, működtetésével, az örökbefogadás szakmai előkészítésével, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek gyámságával, a szaktanácsadással, a Gyvt.-ben előírt nyilvántartások vezetésével, a megyei bizottság működtetésével, és a támogatott közvetítői eljárással kapcsolatos feladatok ellátását.