A projekt során megvalósuló tevékenységek

1. Szemléletformáló és a prevenciós tevékenységgel kapcsolatos tudásbővítő előadások, felkészítések szervezése a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók és a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára - Mentálhigiénés támogató tevékenység nyújtásáról szóló képzés - Az intézményi dolgozók számára tapasztalat és módszertan csere - Drogprevenciós tréning gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára - Oktató célú kiadvány készítése és disszeminációja.   2. Megelőzést segítő programok szervezése és megvalósítása a célcsoport számára, a kábítószer-fogyasztás megelőzése és visszaszorítása érdekében.  - Bevonó rendezvény - Általános (universal) prevenció - Célzott prevenció (selective) - Javallott prevenció (indicated) - Önismeret és énkép képzés - A „Nemet mondás tudománya” tréning - Egészséges életmódra nevelő előadás - Legyen a sport a szenvedélyed! Táborok - Legyen a sport a szenvedélyed! "Napközis", délutáni foglalkozás - Életvezetési, bűnmegelőzési és drogprevenciós komplex művészeti tábor megvalósítása - A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek részére tartott felvilágosító előadás a szerhasználat egészségügyi kockázatairól - Szabadidő hasznos eltöltésének bemutatása – sportesemény - Közösségi szabadidős esemény - Bulizz tisztán! - Életvezetési, bűnmegelőzési és drogprevenciós művészeti program   3. Kábítószer-fogyasztás negatív következményeinek bemutatását szolgáló események megvalósítása, és ilyen tartalmú kiadványok készítése a célcsoport számára. - Toxikológus által tartott előadás - A gyermekvédelmi szakellátásra irányuló kutatás megvalósulása (felmérések-, javaslatok megvalósítása, jó gyakorlatok bemutatása)   4. A szülők (és gyermekvédelmi gyámok) ismeretének bővítését célzó felkészítés a drogfogyasztás veszélyeiről, a drogfogyasztás tüneteinek felismeréséről és kezeléséről - Nevelőszülő, szülő klub létrehozása   5. Drogprevenciós célú és életvezetési segítséget nyújtó képzések megvalósítása a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben dolgozók részére. - "Életvezetési ismeretek elsajátítása" képzéshez mentorok képzése, majd életvezetési tréning gyermekeknek - Szociális készségek fejlesztése - Burn-out tréning   6.Választható önállóan nem támogatható tevékenységek - E-learning tartalom fejlesztése logo