A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

1. Önállóan támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

  • Gyermekek nevelőszülőknél történő gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök beszerzése és azoknak a nevelőszülők részére történő időleges használatba adása, a használatba adásához kapcsolódó eljárásrend kidolgozása.
  • Eszközbeszerzés a gyermekek ellátásában használt különböző terápiás eljárások és fejlesztő (pedagógiai, gyógypedagógiai, mentálhigiénés) programok megvalósításához, valamint hazagondozást és/vagy örökbefogadást támogató tevékenységekhez a nevelőszülői hálózat részére.
  • Kompetenciafejlesztés a különböző terápiás eljárások, fejlesztő (pedagógiai, gyógypedagógiai, mentálhigiénés) programok megvalósítása, valamint hazagondozást és/vagy örökbefogadást támogató tevékenységekhez beszerzett eszközök használatához kapcsolódóan a nevelőszülők, szakmai megvalósítók részére.
  • A nevelőszülői hálózat feladatellátási hatékonyságának növelése szervezetfejlesztéssel, legalább 3 alkalommal megszervezett csoportos fejlesztési tevékenységek révén (pl. problémafeltáró és -kezelő workshop, szervezeti kultúra azonosítása és fejlesztése, belső kommunikációs rendszer fejlesztése)
2. Választható önállóan támogatható tevékenységek
  • A nevelőszülői hálózat működtetője vagy fenntartója tulajdonában vagy tartós használatában lévő ingatlan átalakítása/bővítése/felújítása a 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 1. § lb) pontja szerinti telephely létesítése érdekében2, azaz a nevelőszülői ellátásban részesülő gyermekek és családjaik valamint a nevelőszülőket támogató szolgáltatások biztosítására szolgáló helyiségek (pl.: tanácsadásra, kapcsolattartás biztosítására, képzési, működtetői feladatok ellátására, szabadidős tevékenységre stb. szolgáló helyiség) létrehozása.. Nem minősül az ellátottak számára nyitva álló helységnek a nevelőszülő háztartása, a nevelőszülő saját, vagy más tulajdonában lévő ingatlana.
  • A gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök használatához – ide nem értve a háztartási gépeket – kapcsolódó kompetenciafejlesztés a nevelőszülők, szakmai megvalósítók részére.